نویسنده = سید مهدی موسوی کوهپر
استراتژی نظامی در امپراتوری ساسانی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 45-42

10.22059/jarcs.2020.303502.142882

احسان خونساری نژاد؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سرور خراشادی


آیکونوگرافی نقوش حیوانی مهرهای مغان دوران ساسانی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 271-291

10.22059/jarcs.2021.274985.142673

میثم شهسواری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 267-283

10.22059/jarcs.2020.256843.142561

علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خانعلی؛ یلماز آنیل؛ سید مهدی موسوی کوهپر