نویسنده = سید مهدی موسوی کوهپر
تعداد مقالات: 3
1. آیکونوگرافی نقوش حیوانی مهرهای مغان دوران ساسانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 271-291

10.22059/jarcs.2021.274985.142673

میثم شهسواری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


3. بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 267-283

10.22059/jarcs.2020.256843.142561

علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خانعلی؛ یلماز آنیل؛ سید مهدی موسوی کوهپر