نویسنده = بهروز افخمی
نگرشی بر تحولات و سنت‌های فرهنگی دورۀ نوسنگی جدید در دشت ملایر(براساس یافته‌های کاوش تپۀ پُشت فرودگاه)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-94

10.22059/jarcs.2021.258800.142575

خلیل الله بیک محمدی؛ اردشیر جوانمردزاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی


تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 19-40

10.22059/jarcs.2020.261578.142594

پرویز پورکریمی؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی