مطالعۀ نقوش سنگ‌مزارات قرون هشتم تا یازدهم هجری موزۀ آذربایجان تبریز بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی
مطالعۀ نقوش سنگ‌مزارات قرون هشتم تا یازدهم هجری موزۀ آذربایجان تبریز بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی

مهدی کاظم پور

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 211-239

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.278962.142699

چکیده
  ثبت عناصر در سنگ­ مزارهای موزه آذربایجان تبریز، از مهم‌ترین شاخصه آن است اما این نقش‌مایه‌ها صرفاً جهان واقعی را ارائه نمی‌کنند، بلکه علاوه بر خصلت بازنمایانده، از قابلیت بیانگرایانه و نمادین نیز ...  بیشتر
بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد
بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ راضیه حیدری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 239-258

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.68543

چکیده
  مدارک تصویری ازجمله مهم‌ترین مدارک در مطالعۀ تاریخ و به‌خصوص تاریخ معماری ایران است. مدارک تصویری انواع مختلفی دارد که نقاشی نوعی مهم در میان آن‌هاست که ظرفیت‌های آن، چندان شناخته‌شده نیست و کمتر ...  بیشتر
نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافته‌های محوطه زردخانه
نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافته‌های محوطه زردخانه

مهدی کاظم پور؛ بهروز عمرانی؛ رضا رضالو

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22059/jarcs.2012.35380

چکیده
  میزان گسترش قبور نوع کورگانی در محدوده وسیعی از آناتولی تا جنوب لوانت در طی هزاره‌های چهارم تا هزاره اول ق.م موضوعی بحث بر انگیز و گسترده است. بسیاری از محققان به دلیل گسترده نبودن مطالعات، برای توضیح ...  بیشتر