نویسنده = سلیمی، صلاح
تعداد مقالات: 2
2. بررسی گورستان‌‌های خمره‌ای اشکانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشت، شمال‌غرب ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-153

صلاح سلیمی؛ مصطفی ده پهلوان؛ حسین داودی