نویسنده = اسکندری، نصیر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل الگوی استقرار دوره مس سنگی دشت رودبار جنوب، حوزه فرهنگی هلیل رود

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-118

علی دانشی؛ نصیر اسکندری


2. استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-15

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی