نویسنده = سبزی، موسی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-111

بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی


2. مکان‌یابی جای‌نام سیماش شاهک‌نشین الیپی در خرم‌آباد و امکان یکی‌دانستن آن با سیماشکی عیلامی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-35

محمد بهرامی؛ موسی سبزی؛ محمدمهدی توسلی