نویسنده = ایروانی قدیم، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة آلیاژ و روش ساخت النگوهای اقوام مهاجر اوراسیا؛ نمونة موردی، النگوهای به‌دست‌آمده از کورگان هشت جعفرآباد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-204

عاطفه یداللهی هفشجانی؛ حمیدرضا بخشنده فرد؛ فرشید ایروانی قدیم