نویسنده = نیکنامی، کمال‌الدین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل الگوهای استقراری محوطه‌های مس‌سنگی متأخر دشت همدان بر اساس توزیع رتبه- اندازه و مدل آنتروپی شانون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-45

بهزاد بلمکی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی


2. روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-86

مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی