نویسنده = ملاصالحی، حکمت الله
تعداد مقالات: 2
1. استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-15

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی


2. از قلم مورخان تا کلنگ باستان‌شناسان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-126

حکمت¬الله ملاصالحی