نویسنده = فاضلی نشلی، حسن
تعداد مقالات: 4
1. استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-15

10.22059/jarcs.2017.61722

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی


2. تأثیر شبکة زهکشی بر مکان‌گزینی استقرارگاه‌های پیش‌از‌تاریخ

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 145-161

10.22059/jarcs.2014.50403

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان‌زاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ روح‌الله یوسفی زُشک؛ سمیرا چزغه؛ حجت‌الله احمدپور


3. پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 11-30

10.22059/jarcs.2013.35939

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی


4. توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 83-101

10.22059/jarcs.2013.32121

علیرضا هژبری نوبری؛ علیرضا سرداری؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید خطیب شهیدی