نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان¬شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه باستان¬شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دوره باکون یکی از مهم‌ترین فرهنگ­های عصر مس­سنگی ایران، مرحله مهمی در زمینه تغییرات اجتماعی- اقتصادی جوامع پیش ­از تاریخ ایران در فارس محسوب می‌شود. با توجه به پژوهش­های باستان­شناسی، اطلاعات مفیدی از این دوره فراهم شده است که بیانگر گسترش یک فرهنگ نسبتاً همگون با پراکنش سفال نخودی منقوش در سراسر فارس و استان­های هم‌جوار آن است. شمال فارس یکی از مناطق حاشیه­ای و سرحد، برهم ‌کش­های فرهنگی با مناطق مرکزی حوضه رود کر و حوضه­های هم‌جوار آن در دوره­های باکون داشته است. کاوش­های باستان­شناختی تپه مهرعلی در شهرستان اقلید، در سال­های 1385 و 1387 مدارک قابل­توجهی در این مورد با فرهنگ باکون آشکار ساخت که بررسی آنها، موضوع این مقاله است. این مدارک چنین ارتباطات و توسعه­های فرهنگی را در دوره باکون تقویت می­نماید و توالی استقراری فرهنگ باکون را تا حدودی روشن­تر می­سازد.     

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Development of Northern Fars Societies During the Bakun Phase: Tappeh Mehr Ali

نویسندگان [English]

  • Alireza Hejebri Nobari 1
  • Alireza Sardari 2
  • Hassan Fazeli Nashli 2
  • Hamid Khatib Shahidi 3

1 Associated Professor, Department of Archaeology, University of Tarbiat Modares

2 Ph.D Candidate, Department of Archaeology, University of Tarbiat Modares

3 Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tarbiat Modares

چکیده [English]

The Bakun phase, as one of most significant Chalcolithic cultures of Fars province attributed basic stage related to socio-economic transformation in early village societies of Iran. On the basis of varied archaeological researches regarding Bakun phase, revealed relatively homogenous culture on the whole of Fars and some its neighbors was characterized by Black on Buff painted ceramic assemblage. Northern Fars or Sarhad, as borderland, have had some social interactions between Kur River basin and surrounding regions during Bakun Phase. Rescue excavation at Tappeh Mehr Ali on the Eghlid district during two seasons in 2006 and 2008, uncovered evidences related to Bakun phase, which analysis of them is subject of the paper. The evidences monitor the cultural interactions, and also review Bakun stratigraphic sequences on Northern Fars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakun
  • Tappeh Mehr Ali
  • chalcolithic
  • Northern Fars
  • Black on Buff painted ceramic