نویسنده = حاجی زاده، کریم
تعداد مقالات: 2
1. گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-121

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان


2. بررسی نقش متغیرهای طبیعی در مکان‌گزینی محوطه‌های باستانی دورۀ روستانشینی مطالعۀ موردی: دشت زیبری در زاگرس مرکزی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-32

کریم حاجی زاده؛ عباس رزم پوش؛ هوشیار صالحی؛ حسین غلامی