نویسنده = دارابی، حجت
تعداد مقالات: 3
1. پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 11-30

10.22059/jarcs.2013.35939

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی


2. محوطه‌های عصرآهن منطقة طالقان، شمال مرکزی فلات ایران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 35-54

حجت دارابی؛ نازلی نیازی


3. گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری