نویسنده = هژبری نوبری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101

علیرضا هژبری نوبری؛ علیرضا سرداری؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید خطیب شهیدی


2. نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-102

آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری