نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینای همدان، ایران

چکیده

کشف یافته ­های دورۀ ماد و هخامنشی از شهر همدان با توجه انتساب این شهر به پایتختی ماد و استقرار تابستانی شاهان هخامنشی و عدم شناسایی هگمتانه مادی، حائز اهمیت بسیار است. در سال 1396 و در جریان یک عملیات عمرانی در میدان امام خمینی‌شهر همدان در نزدیکی محوطه هگمتانه، مواد فرهنگی از دوره‌های مختلف تاریخی شناسایی گردید و کاوش اضطراری به سرپرستی محمد شعبانی در این محل با هدف بررسی وضعیت آثار شناسایی‌شده، شکل گرفت. لایه‌های باستانی موجود، علی‌رغم مخدوش شدن بسیار آنها، معرف دوران اسلامی، اوایل اشکانی، سلوکی، هخامنشی و ماد بود. طبقه III که مستقیماً بر روی خاک بکر شکل گرفته بود، با توجه به سفالینه‌های مکشوفه معرف استقرار عصر آهن3 یا دورۀ ماد بوده که در دورۀ هخامنشی نیز تداوم پیدا کرده است. سفالینه‌های این طبقه که از نظر ساخت به انواع ظریف، معمولی و خشن طبقه‌بندی می‌شوند، در قالب زیرگونه‌های نخودی، نخودی مایل به قهوه‌ای، خاکستری و ظروف آشپزخانه‌ای ظاهر می‌شوند. بیشترین اشکال را کاسه‌ها و سپس کوزه‌ها شکل می‌دهد. در بین فرم‌های رایج، کاسه‌هایی با دسته‌های افقی چسبیده به لبه که شاخصه سفال مادی است و نیز کاسه‌هایی با لبه S شکل و کوزه‌هایی با آبریز شبدری شکل دیده می‌شوند. سفالینه‌های این دورۀ همگونی زیادی با سنت سفالگری محوطه‌های مادی به‌ویژه محوطه‌های ماد غربی از جمله گودین تپه II، نوشیجان، باباجان I-II، گونسپان پاتپه، تپه یلفان، موش تپه و تپه حاجی‌خان دارند. در مواردی ظروفی از قبیل کاسه‌های با بدنه زاویه‌دار و زورقی شکل، پیاله‌های کوچک ساده و کوزه‌هایی با لبه مثلثی شکل نیز با محوطه‌های هخامنشی از جمله پاسارگاد و تخت‌جمشید و حتی حسنلو III قابل مقایسه هستند. بر اساس مقایسه داده‌های سفالی این دوره با محوطه‌هایی چون گودین II و باباجان I و II، استقرار در طبقه III محوطه میدان احتمالاً بعد از نیمه قرن هفتم ق.م شروع‌شده و تا اواخر دوران هخامنشی ادامه یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Classification, Typology and Chronology of Iron Age Pottery at the Site of Meydan in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shabani
  • Mohammad ebrahim Zarei
  • Kazem Mollazadeh

Department of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sinai University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Considering the lack of finds dating to the Median and Achaemenid periods at Hamadan, it is very important to discover evidence from this period in this city. In 2017, during a construction operation in Imam Khomeini Square in Hamadan near the site of Hegmataneh/Ecbatana, some historical-era were identified and an emergency excavation led by Mohammad Shabani began. Excavation in this area uncovered three levels: late Islamic, post-Achaemenid and Medo-Achaemenid. Level III, the lowest layer, according to the excavated ceramics, represents the establishment of Iron Age III, or the Median period, which has continued in the Achaemenid period. The pottery of this period, which is classified into Fine, Common/Medium, and Coarse types, appears in the form of subspecies of Buffware, Brownish-Buffware, Grayware, and Cooking ware utensils. The most common vessel forms are bowls and jars. Among the Common types, there are bowls with horizontal handles attached to the edge, as well as bowls with S-shaped edges and jars with clover-shaped spouts. The pottery of this period is remarkably similar to the pottery tradition of Median sites, especially sites such as Godin II, Nush-e Jan, Babajan I-II, and Yelfan Tepe. In some cases, vessels such as bowls with angled and boat-shaped bodies, small simple cups, and jars with triangular rims are also comparable to Achaemenid sites such as Pasargadae and Persepolis, and even Hasanlu III. Based on the comparison of pottery data of this period with sites such as Godin II, Babajan I, and II, the settlement of the third level of Meydan probably began between 7th and 6th centuries BCE and continued until the end of the Achaemenid period. The findings of this period are very important due to the great ambiguities and challenges related to the Median and Achaemenid settlement of Hamadan and also the lack of identification of layers and cultural materials dating to this period, even after a century of archaeological excavations in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegmataneh
  • Median pottery
  • Iron Age III
  • The Site of Mydan
  • Achaemenid pottery
آذرنوش، مسعود. (1386)، «گزارش کاوش‌های لایه شناختی تپه هگمتانه»، مجموعه مقاله‌های نهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص. 21-19.
دیاکونوف، ا. م. (1371)، تاریخ ماد، ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ سوم، تهران، علمی فرهنگی.
رضوانی، حسن. (1383)، «گزارش پژوهش‌های میدانی فصل اول و دوم گورستان کول تاریکه»، در مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص. 81 - 110.
رنجبران، محمدرحیم. (1385)، «کاوش‌های مسجد جامع همدان»، چکیده مقالات همایش باستان‌شناسی ایران: حوزۀ غرب، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص 81-77.
رنجبران، محمدرحیم؛ ایوکی، اسماعیل. جانجان، محسن. (1381)، گزارش نهایی گمانه‌زنی‌های اضطراری صحن مرکزی مسجد جامع همدان، همدان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان (منتشرنشده).
رنجبران، محمدرحیم، بختیاری، ذبیح‌الله. (1392)، گزارش نهایی فصل اول و دوم از دور چهارم کاوش‌های باستان‌شناسی تپه هگمتانه، همدان، آرشیو پایگاه هگمتانه (منتشرنشده).
شعبانی، محمد. (1396)، گزارش کاوش اضطراری محوطه میدان امام همدان، همدان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان (منتشرنشده).
عطائی، محمدتقی. (1383)، «معرفی سفال هخامنشی حوزه فارس: بررسی روشمند طبقه‌بندی‌شده باروی تخت‌جمشید»، پایان‌نامه دورۀ کارشناسی ارشد، علیرضا هژبری نوبری، دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی‌فر، یعقوب. (1388)، گزارش کاوش باستان‌شناختی فصل شانزدهم تپه هگمتانه، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان (منتشرنشده).
محمدی‌فر، یعقوب. نوروزی، آصف. شریفی، علی. (1392)، «دستاوردهای فصل شانزدهم کاوش در تپه هگمتانه»، مجموعه مقالات همایش یک روزه باستان‌شناسی هگمتانه، همدان، صص. 45-9.
محمدی‌فر، یعقوب. همتی، اسماعیل. (1397)، کاوش باستان‌شناسی تپه بابا کمال تویسرکان، همدان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان (منتشرنشده).
ملازاده، کاظم. (1396)، باستان‌شناسی ماد، چاپ سوم، تهران، سمت.
ملک‌زاده، مهرداد. (1374)، پایتخت‌های ماد، در مجموعۀ مقالات پایتخت‌های ایران به کوشش محمدیوسف کیانی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، صص. 146-83.
هژبری، علی. (1385)، گزارش توصیفی مقدماتی کاوش لایه‌نگاری شبستان مسجد جامع همدان، همدان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، (منتشرنشده).
همتی، اسماعیل؛ ملک‌زاده، مهرداد؛ ناصری، حسین. (1398)، «گزارش مقدماتی فصل اول کاوش نجات بخشی در محوطه «حاجی‌خان» فامنین- استان همدان معبد و نیایشگاهی نویافته از دورۀ مادها»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 23، صص. 110-91.
Abedi A, Khatib Shahidi H, Chataigner C, Niknami K, Eskandari N, Kazempour M, Pirmohammadi A, Hosseinzaeh J, Ebrahimi G., 2014. Excavations at Kul Tepe (Hadishahr), North-Western Iran, 2010: First Preliminary Report. Ancient Near Eastern Studies 51:33-165.
Almasi, T., Motarjem, A., Mollazadeh, K., 2017. Tepe Yalfan: A Newly-Found Iron Age III site on the Hamadan Plain. The Society of Iranian Archaeologists 3 (6): 61-71.
Atai, Mohammad. T., 2004. Introduction of Achaemenid pottery in Fars region: a methodical study of the classification of Persepolis fort, Master diss, Alireza Hejbari Nobari, University of Tarbiat Modares. [In Persian].
Azarnoosh, Massoud, 2007. Archaeological report of the stratigraphic excavations of Tepe Hegmataneh, Proceedings of the Ninth Annual Iranian Archaeological Conference, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, pp. 21-19. [In Persian].
Azarnoush, M., 1975. Survey of Excavations in Iran. Hamadan, Iran 13: 181-182.
Boucharlat, R., 2018. Les traces archéologiques des palais achéménides de Hamadan. ARTA 2018(2): 34.
Brown, S.C., 1986. Media and secondary state formation in the Neo-Assyrian Zagros: An anthropological approach to an Assyriological Problem. Cuneiform Studies 38: 107-119.
Chevalier, N., 1989. Hamadan 1913: une mission oublie. Iranica Antiqua 24: 245-53.
Curtis, J., 1993. William Kennett Loftus and His Excavations at Susa. Iranica Antiqua 28: 1-55.
De Morgan, J., 1986. Mission Scientifique en Perse, Paris, Recherchers Archéologiues.
Diakonov, I. M., 1992. History of media, translated by Karim Keshavarz, third eds, Tehran, Ealmi Va Farhangi. [In Persian].
Dyson, Robert. H. Jr., 1999a. The Achaemenid painted pottery of Hasanlu IIIA. Anatolian Studies 49: 101-110.
Dyson, Robert. H. Jr., 1999b. Triangle-Festoon Ware Reconsidered. Iranica Antiqua 34: 115–144.
Goff, C., 1985. Excavations at Baba-Jan: The architecture and pottery of Level I. Iran 22: 1-20.
Gopnik, H., 2000. The Ceramics of Godin II: Ceramic Variability in the Archaeological Record, Ph.D. diss., Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto.
Gopnik, H., 2005. The Shape of Sherds: Function and Style at Godin II. Iranica Antiqua, 40: 249–270.
Gopnik, H., 2011. The Median Citadel of Godin Period II. In: Gopnik, H. and Rothman, M. S., (eds.), On The High Road: The History of Godin Tepe, Iran, Mazda. Bibliotheca Iranica: Archaeology, Art & Architecture Series 1: 285-364
Hemmati, Esmaeil., Malekzadeh, Mehrdad., Naseri, Hossein., 2019. Preliminary report of the first chapter of excavation in Haji Khan of Famenin-Hamadan province; a temple and a new shrine from the Median period, Pazhohesh-ha-ye Bastanshenasi Iran, No. 23, pp. 110-91. [In Persian].
Hojabri, Ali, 2006. Preliminary descriptive report of the stratigraphic excavation of the Hamadan Jame Mosque, Hamadan, Archive of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of Hamadan. [In Persian].
Khatchadourian, L.,2018. Pottery Typology and Craft Learning in the Near Eastern Highlands. Iranica Antiqua 53: 179-265.
Malekzadeh, Mehrdad, 1995. Median capitals, in the collection of articles on Iranian capitals by Mohammad Yousef Kiani, Tehran, Cultural Heritage Organization, pp. 146-83. [In Persian].
Mohammadifar, Y., Sarraf, M. R., Motarjem, A., 2015. A Preliminary Report on Four Seasons of Excavation at Moush Tepe, Hamadan, Iran. Iranica Antiqua 50: 233-250.
Mohammadifar, Yaghoub., Hemmati, Ismail, 2018. Archaeological excavation of Tepe Babakmal- Tuyserkan, Hamadan, Archive of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of Hamadan province. [In Persian].
Mohammadifar, Yaghoub., Norouzi, Asef., Sharifi, Ali, 2013. Achievements of the sixteenth chapter of excavation in Tepe Hegmataneh, Proceedings of the one-day conference of Hegmataneh Archeology, Hamadan, pp. 45-9. [In Persian].
Mollazadeh, Kazem, 2017. Median Archeology, Third Edition, Tehran, Samat. [In Persian].
Naseri, R., Malekzadeh, M., Naseri, A., 2016. Gunespan: A late Iron Age site in the Median heartland. Iranica Antiqua 51: 104-139.
Ranjbaran, M. R., 2006. Excavations of the Hamadan Jame Mosque, Abstract of Iranian Archaeological Conference: Western Zone, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, pp. 81-77. [In Persian].
Ranjbaran, M. R., Bakhtiari, Zabihullah., 2013. The final report of the first and second chapters of the fourth round of archaeological excavations in Tepe Hegmataneh, Hamadan, Hegmataneh archive. [In Persian].
Ranjbaran, M. R., Ivaki, Ismail., Janjan, Mohsen., 2002. Final report of emergency excavations in the central courtyard of the Hamadan Jame Mosque, Hamadan, Archive of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of Hamadan Province. [In Persian].
Rezvani, Hassan, 2004. Field research report of the first and second chapters of Kul Tarike, in the Proceedings of the International Conference on Archeology of Iran, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, pp. 81 - 110. [In Persian].
Sarraf, M.R., 2003. Archaeological excavations in Tepe Ekbatana (Hamadan) by the Iranian Archaeological Mission between 1983 and 1999. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf, R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?), Assyria, Media, Persia, S.a.r.g.o.n. Editrice e Libreria. History of the Ancient Near East/Monographs 5: 269-279.
Schmidt, E. F., 1957. Persepolis, II: Contents of the Treasury and Other Discoveries, Oriental Institute 69, The University of Chicago Press.
Shabani, Mohammad, 2017. Emergency excavation report of Meydan of Hamadan, Hamadan, Archive of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of Hamadan Province. [In Persian].
Stronach, D., 1978. Pasargadae. A Report on the Excavations Conducted by the British Institute of Persian Studies from 1961 to 1963. Oxford press.
Stronach, D., Roaf, M.,1978. Excavations at Tepe Nush-i Jan: a third interim report, Iran 16: 1-11.
Stronach, R., 1978.  Excavations at Tepe Nush-i Jan: Part 2, Median Pottery from the Fallen Floor in the Fort. Iran 16: 11–24.
Young, T. Cuyler, Jr., 1965. A Comparative Ceramic Chronology for Western Iran, 1500-500 B.C. Iran 3: 53-85.
Young, T. Cuyler, Jr., 1969. Excavations at Godin Tepe: First Progress Report. Royal Ontario Museum of Art and Archaeology Press.