کاربرد GIS و منطق فازی در مدیریت منابع فرهنگی؛ ارائه مدل پیش‌بینی محوطه‌های مس-وسنگ چهارمحال و بختیاری
کاربرد GIS و منطق فازی در مدیریت منابع فرهنگی؛ ارائه مدل پیش‌بینی محوطه‌های مس-وسنگ چهارمحال و بختیاری

مهدی علیرضازاده نودهی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 193-216

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.269316.142640

چکیده
  باستان‌شناسان تنها کسری از بی‌شمار محوطه باستانی را شناسایی و ثبت کرده‌اند. در حالی که هزاران محوطه در سال برای توسعه مداوم زمین‌ها تخریب می‌شوند. یکی از راه‌ها برای کمک به درک و شناسایی این مکان‌ها، ...  بیشتر
مطالعات باستان‌شناسی در حوضة آبخیز کارون شمالی
(استان چهارمحال و بختیاری)
مطالعات باستان‌شناسی در حوضة آبخیز کارون شمالی (استان چهارمحال و بختیاری)

علی اصغر نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 161-175

چکیده
  استان چهارمحال‌ و بختیاری، محدوده‌ای معادل یک درصد از مساحت ایران را در بر گرفته و منطبق بر حوضة آبریز شمالی رود کارون، یعنی یکی از مهمترین شریانهای حیاتی جنوب غربی کشور است. به دلایل متعدّد، جایگاه ...  بیشتر