نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان¬شناسی

چکیده

استان چهارمحال‌ و بختیاری، محدوده‌ای معادل یک درصد از مساحت ایران را در بر گرفته و منطبق بر حوضة آبریز شمالی رود کارون، یعنی یکی از مهمترین شریانهای حیاتی جنوب غربی کشور است. به دلایل متعدّد، جایگاه این منطقه در مطالعات باستان‌شناسی کشور مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده کوشیده است تا با نگاهی اجمالی به نتایج ارزشمند دو دهة فعّالیّت باستان‌شناسان ایرانی و خارجی در این منطقه اهمیت و جایگاه دستاوردهای مطالعاتی این عرصه را گوشزد نموده و با ارائه کلیاتی از دانسته‌ها و مسائل باستان‌شناسی توجّه محققّین، متخصّصین و علاقه‌مندان باستان‌شناسی ایران را به این منطق? کمتر شناخته شده، معطوف نموده و آغازگر فصل جدیدی در پژوهش‌های علمی هدفمند به منظور مطالعة مراحل تکوین جوامع بشری در سرزمین کوهستانی چهارمحال‌وبختیاری باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Archeological Studies on Northern Karūn Basin (Chahārmahāl-o-Bakhtiyārī Province

نویسنده [English]

  • Ali-Asghar Nowrūzi

چکیده [English]

Chah?rmah?l-o-Bakhtiy?r? Province has an area of some one percent of the area of Iran and is situated in the northern basin of Karun river, which is one of the most vital flows of the south-west Iran. For various reasons, the region has been ignored in the national archeological studies. In a quick glance, the present study seeks to show the significance of the findings obtained in the course of two decades of archeological surveys conducted by the Iranian and foreign researchers. Offering some generalities of the related archeological facts, the article aims to attract the attention of researchers, experts and those interested in the Iranian archeological studies to this not-very known region. It hopes to open new horizons into the purposeful scientific surveys which aim at the examination of the developmental stages of human societies in the mountainous area of Chah?rmah?l-o-Bakhtiy?r?.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chahārmahāl-o-Bakhtiyārī
  • Exploration
  • Historic
  • Islamic
  • Karūn 4
  • Prehistoric