تحولات تاریخی شهر نطنز با اتکا به منابع مکتوب و شواهد معماری
تحولات تاریخی شهر نطنز با اتکا به منابع مکتوب و شواهد معماری

سیده سارا محمدی؛ حسن کریمیان؛ محسن جاوری

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 53-81

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.308552.142916

چکیده
  آن‌گونه که از متون تاریخی برمی‌آید، شرایط مطلوب زیست اقلیمی منطقه نطنز، جایگاه آن در شبکه ارتباطی جنوب به فلات مرکزی و به‌ویژه دو شهر استراتژیک کاشان و اصفهان که یکی از منزلگاه‌های مهم شاهراه ری ـ ...  بیشتر
مطالعات باستان‌شناسی در حوضة آبخیز کارون شمالی
(استان چهارمحال و بختیاری)
مطالعات باستان‌شناسی در حوضة آبخیز کارون شمالی (استان چهارمحال و بختیاری)

علی اصغر نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 161-175

چکیده
  استان چهارمحال‌ و بختیاری، محدوده‌ای معادل یک درصد از مساحت ایران را در بر گرفته و منطبق بر حوضة آبریز شمالی رود کارون، یعنی یکی از مهمترین شریانهای حیاتی جنوب غربی کشور است. به دلایل متعدّد، جایگاه ...  بیشتر