مدارک باستان شناسی دوران آغازایلامی و ایلام قدیم در تپه سنجر خوزستان
مدارک باستان شناسی دوران آغازایلامی و ایلام قدیم در تپه سنجر خوزستان

علیرضا سرداری زارچی؛ سمیرا عطارپور

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.201768.142266

چکیده
  ظهور فرهنگ ایلامی و شکل­گیری حکومت در این دوره در جنوب غرب ایران، فارغ از مدارک تاریخی، مسئله­ای است که از منظر مدارک باستان­شناختی در سال­های اخیر چندان موردتوجه قرار نگرفته و صرفاً به یافته­های ...  بیشتر
شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش
شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.64015

چکیده
  با توجه به نوع اقلیم و رونق کشاورزی دشت شوشان، به نظر می‌آید که سیستم اقتصادی دوره‌ی آغاز ایلامی شبیه ‌به جوامع فئودالی است. در چنین سیستم‌هایی، دولت خان‌سالار محلی همچنین قدرت موازی مذهبی بخش وسیعی ...  بیشتر