تپه ربط: خوبوشکیه باستان
تپه ربط: خوبوشکیه باستان

سعدی سعیدیان؛ فاطمه قلی زاده

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71101

چکیده
  خوبوشکیه نام سرزمین و نیز شهری سلطنتی در زاگرس شمالی بوده که یکی از مهم­ترین دولت‌های محلی بین پادشاهی‌های قدرتمند آشور نو و اورارتو طی قرون نهم تا هفتم ق.م به شمار می‌آمده است. منبع اصلی دانسته‌های ...  بیشتر