نویسنده = بهروز عمرانی
تعداد مقالات: 4
3. آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr و Ba اسکلت‌های گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 85-102

10.22059/jarcs.2015.57749

هادی زندکریمی؛ مسعود باقرزاده کثیری؛ بهرام آجورلو؛ بهروز عمرانی