اقتصاد معیشتی جامعه نوسنگی تپه خالصه
اقتصاد معیشتی جامعه نوسنگی تپه خالصه

حمید رضا ولی پور؛ حکمت الله ملاصالحی؛ آرتمیسم بختیار وند بختیاری؛ سیده معصومه فاضلی؛ جید ویتلم؛ آنا گرزاک

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 325-353

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.309355.142921

چکیده
  یکی از موضوعات مهم دوره نوسنگی، تغییر در اقتصاد معیشتی جوامع این دوره نسبت به ادوار پیش از خود است. بقایای گیاهی و جانوری در داخل بافت‌های باستان‌شناختی، از جمله مدارک مستقیم مرتبط با معیشت محسوب می‌شوند. ...  بیشتر
تأملی معرفت‌شناختی در مفهوم ماده و معنا در باستان‌شناسی
تأملی معرفت‌شناختی در مفهوم ماده و معنا در باستان‌شناسی

حکمت الله ملاصالحی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 233-250

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.64014

چکیده
  این مقاله جستاری معرفت­شناختی پیرامون جایگاه ماده و معنا در باستان­شناسی است. باستان­شناسان با ماده­هایی درگیرند که یا فی­ حد ذاته اثر (Archaion) هستند یا مرتبط و منتسب به مدارک، شواهد، قرائن مادی ...  بیشتر