نویسنده = یعقوب محمدی فر
بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های ساسانی شهرستان دره شهر

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 69-92

10.22059/jarcs.2020.295031.142826

اکبر شریفی نیا؛ یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی


بررسی تدفین‌های مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی سامنِ ملایر

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 117-129

10.22059/jarcs.2015.57751

یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ علی خاکسار؛ فرزاد فروزانفر