نویسنده = کریم حاجی زاده
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 19-40

10.22059/jarcs.2020.261578.142594

پرویز پورکریمی؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی


2. گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 103-121

10.22059/jarcs.2018.211719.142309

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان