نویسنده = حجت دارابی
پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 11-30

10.22059/jarcs.2013.35939

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی


محوطه‌های عصرآهن منطقة طالقان، شمال مرکزی فلات ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54

حجت دارابی؛ نازلی نیازی


گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری