نویسنده = کریم علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

10.22059/jarcs.2017.141742.142256

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


2. دشت مغان در دورة ساسانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 109-117

کریم علیزاده