نویسنده = نیکنامی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توالی DNA میتوکندری (mtDNA) بقایای اسکلتی دوره‌ی ایلام میانی محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-86

10.22059/jarcs.2018.222521.142360

مریم رمضانی؛ محمدتقی اکبری؛ مصطفی منتظر ظهوری؛ شهره زارع؛ مهدی نیکنامی؛ نغمه لسانی