نویسنده = محمدزاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 239-258

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ راضیه حیدری