نویسنده = حصاری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی معماری جوامع دام‌پرور کوچ‌رو: مقیاسی برای مطالعات باستان‌مردم‌شناسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-40

بهروز آقایی؛ مرتضی حصاری؛ حمید کرمی