نویسنده = مکاری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تطبیقی نگارههای باستانی کوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

غلامرضا رحمانی؛ احمد چایچی امیر خیز؛ محمد مکاری