نویسنده = نامی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باستان شناسی محوطه های اشکانی شهرستان درگز، شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-252

حسن نامی؛ سید مهدی موسوی نیا