نویسنده = دانشی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی استقرار دوره مس سنگی دشت رودبار جنوب، حوزه فرهنگی هلیل رود

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-118

علی دانشی؛ نصیر اسکندری