نویسنده = اولی پوریان، اشکان
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی باستان‌شناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان اولی پوریان