نویسنده = صفاکیش، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. هنر - صنعت پارچه‌بافی در دوره‌ی شاه عباس صفوی (‌978-1038 هـ.ق)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-165

حمید رضا صفاکیش؛ فروغ یزدانی