نویسنده = طاهری، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. نظام حسابداری اولیه در دورۀ پیش‌ازتاریخ: یافته‌هایی از کاوش تل مش‌کریم، شهرستان سمیرم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-136

محمد حسین طاهری؛ علیرضا سرداری زارچی