نویسنده = جعفری، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. مهر استوانه‌ای کتیبه‌دار با نقش شترمرغ از گورستان لما

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-106

امیرساعد موچشی؛ محمدجواد جعفری