نویسنده = چهری، محمد اقبال
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر هویت پلاک‌های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق‌آباد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-84

محمد اقبال چهری؛ مهرناز بهروزی؛ سید رسول موسوی حاجی