نویسنده = واثق عباسی، زهیر
تعداد مقالات: 1
1. برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستان‌قوم‌شناسی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 229-243

10.22059/jarcs.2017.61780

زهیر واثق عباسی؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حمیدرضا قربانی؛ محمدصادق روستایی