نویسنده = میراشه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 251-264

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی