نویسنده = بهشتی، سید ایرج
تعداد مقالات: 1
1. نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-66

جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی