نویسنده = رضوان، همایون
تعداد مقالات: 1
1. طلوع و غروب یک پایتخت: شکل‌یابی، توسعه، اقتدار و اضمحلال شهر سلطانیه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-54

همایون رضوان؛ حسن کریمیان