نویسنده = کامرانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مدارکی نویافته از تولید مُهره در اوایل هزارۀ سوم ق.م در محوطۀ ریگ‌سرای ورزنه (سبا 9) (ساحل غربی باتلاق گاوخونی – اصفهان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ زهرا کامرانی؛ سعید ذوالقدر