نویسنده = اکبری فرد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و بررسی ساختار ظروف سنگ مرمر منطقۀ جیرفت و شهر سوخته بر اساس مطالعات آزمایشگاهی XRD-XRF و پتروگرافی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-12

محمد امین امامی؛ پروین سلیمانی؛ مریم اکبری فرد