نویسنده = رضایی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. تجزیة عنصری خاک باستانی دورة مس ـ سنگی تپه زاغه برای شناسایی مکان‌های فعالیت‌های ویژه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-182

کمال الدین نیکنامی؛ ایرج رضایی