نویسنده = محمدی فر، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شواهد باستان‌شناختی دورۀ ایلام میانه در حوضۀ کارون علیا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-150

یعقوب محمدی فر؛ کاظم ملازاده؛ علی اصغر نوروزی