نویسنده = کریمیان، حسن
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-51

ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان


2. سیستان در دوران اسلامی با اتکاء بر شواهد باستان‌شناسی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-98

حمید حسنعلی‌پور؛ حسن کریمیان؛ سیدرسول موسوی حاجی