نویسنده = نعمت الهی نیا، ساره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات گاه‌نگاشتی سفال‌های مس‌سنگی تپۀ خُلِه‌کو تاکستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-195

حمید رضا ولی پور؛ ساره نعمت الهی نیا