نویسنده = بشاش کنزق، رسول
تعداد مقالات: 1
1. قرائت خط خرده¬سفال کتیبه¬دار تپه هگمتانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-9

رسول بشاش کنزق