نویسنده = معماریان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. جستجوی زمین‌لرزه‌های تاریخی در تپه باستانی سیلک، با استفاده از باستان‌شناسی لرزه‌ای

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 203-220

مسعود مجرب؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع