نویسنده = موسوی کوهپر، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفالی‌های ساسانی- اسلامی بیشاپور مطالعه موردی: سفال‌های فصل نهم کاوش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-32

مصیب امیری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فرهنگ خادمی ندوشن